Holistisch gezondheidsmodel

Inhoud

Lezen van en discussiëren over de homeopathische basisliteratuur en haar holistische visie op ziekte en gezondheid: Organon met commentaren van Kent, Vithoulkas, De Schepper. Chronische ziekten. Vergelijking met conventionele en andere alternatieve modellen van ziekte en gezondheid. Historiek van de verschillende scholen (Griekse, Zuid-Amerikaanse en Indische) met hun eigen accenten.

Hieronder vind je het schema.

Contactmoment Korte historische schets van het ontstaan en de ontwikkeling van de klassieke homeopathie. Timeline.
Introductie van het bronnenmateriaal.
1 Organon § 1-4: lectuur en commentaar.
Lectures on Homeopathic Philosophy’, (Kent) Lect.I-IV.
2 Organon § 5-7: lectuur en commentaar.
‘Lectures on Homeopathic Philosophy’, (Kent) Lect.IV-VII
3 Organon § 8-18: lectuur en commentaar.
‘Lectures on Homeopathic Philosophy’, (Kent) Lect. VIII-XII
Contactmoment
4 Organon § 19-30: lectuur en commentaar.
‘Lectures on Homeopathic Philosophy’, (Kent) Lect XIII-XVII
5 Organon § 31-52: lectuur en commentaar.
‘Lectures on Homeopathic Philosophy’ (Kent) Lect. XVIII- XXI
6 Organon § 53-77: lectuur en commentaar.
Contactmoment
7 Hahnemann:’The Chronic Diseases’: theoretisch gedeelte . Introductie miasma’s.
8 De Griekse School: Vithoulkas, Ghegas, en de Amerikaanse tak: Gray, Morrison, Sherr.
9 De Indische School: inleiding
Contactmoment
Toets

Post een bericht

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.